N1

Том 4. Икономика. Управление. Право

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЪКЖАВНИ АТЕСТАЦИИ НА НАУЧНИ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ В СЪВРЕМЕННА РУСИЯ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Абакаров Д.К.
3-30
ФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КАРИЕРА НА ПЕРСОНАЛА В СЪВРЕМЕННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Березина Е.С.
31-36
ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ КАДРОВАТА ПОЛИТИКА НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, В УСЛОВИЯ НА НЕДОСТИГ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ
Борщева Ю.А.
37-41
ПРОГНОЗИРАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Гайнанов Д.А., Кантор О.Г., Каширина Е.С.
42-48
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Голодкова Л.В.
49-52
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В КАДРОВОТО УПРАВЛЕНИЕ: НОВИ НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ
Грязнова Е.Р.
53-59
ДОМАКИНСТВОТО КАТО ПРЕДМЕТ НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Землянухина С.Г.
60-66
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО: ЕЛЕКТРОННА КУЛТУРА И ПЛАГИАТСТВО
Землянухина Н.С., Кузнецов П.С.
67-71
СТАТУС НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Иванов Д.А.
72-77
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЯВИ НА ЕТНО-СОЦИАЛНА И МЕЖДУРЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА
Калашник И.В.
78-83
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЛАНДШАФТНАТА СИСТЕМА ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ
Косенко Т.Г.
84-90
ДОГОВОР НА АГЕНЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДОГОВОРИ НА РУСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО: АНАЛИЗ НА ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ
Лавриченко Б.М.
91-96
ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕКА: ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НАНО НИВО
Лимонова Е.В., Манахова И.В.
97-102
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕТОДА НА МНОЖЕСТВЕН РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ (ПО ПРИМЕРА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БАНКАТА)
Лимонова Е.В.
103-114
ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: ОТ ТРАДИЦИОННОТО КЪМ ИНОВАТИВНОТО
Нестеренко Н.А.
115-120
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА В РУСИЯ: РОЛЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА КАДРОВА СЛУЖБА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Нестеренко Н.А.
121-126
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА МАЛКИЯ БИЗНЕС
Ольхова Л.А.
127-133
РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ НА РУСКИТЕ ФИЛОСОФИ ЗА ПРАВАТА НА СТОЙНОСТТА В КРАЯ НА XIX, НАЧАЛОТО НА XX ВЕК
Пащенко И.Ю.
134-137
НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПАРАЛЕЛНИЯ ВНОС В РУСИЯ
Потанина Е.Ю.
138-143
СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК ПО НАКАЗАТЕЛНОТО ДЕЛО
Севальнева А.С.
144-149
КРОС-СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ БИЗНЕСА НА ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ
Сергеев С.М.
150-157
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО, СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ
Тушавин В.А., Бобкова Е.Ю.
158-160
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОФЕРТА: СРАВНИТЕЛНО-ПРАВНИ АНАЛИЗИ
Улемаев К.Р.
161-162
ТЕРМИНЪТ «АТИПИЧНА ЗАЕТОСТ» И ОСНОВНИТЕ ПОДХОДИ ЗА НЕЙНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хусяинов Т.М.
163-167
РЕТРОСПЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ДРЕБНАТА ТЪРГОВИЯ В ГРАД САМАРА
Чертыковцев В.К., Григорьянц И.А., Бобкова Е.Ю.
168-174
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Фурсов А.Л.
175-177

 

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru