N1

Том 3. Педагогика. Психология

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНА СРЕДА НА IT ГИМНАЗИЯ
Бахмат Н.В.
3-7
PARTICULARITIES OF THE SELF-SUFFICIENCY STRUCTURE INDICES AND RELATIONSHIP PROFILE OF A PERSON: THE RESULTS OF CORRELATION ANALYSIS
Bugaitsova A.S.
8-13
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИЛИЩНИТЕ ТРЕВОГИ НА ЮНОШИ С РАЗЛИЧНИ НИВА НА СТРЕС
Василенко И.А.
14-18
THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE FOUNDATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEMS IN POLAND AND TURKEY
Gul A.
19-28
THE BORDERS OF DISPLAYING THE MAJOR FUNCTION OF FACILITATIVE ABILITY
Kazanzhy M.Y.
29-35
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ
Каргина Н.В.
36-43
ОСОБЕНОСТИ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЛИЧНОСТТА И РОЛЯТА Й В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Коваль А.Ш.
44-55
СЪЩНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕСТЕТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ НА ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Корчагина-Мокеева А.Г.
56-62
О ЧАСТНОМ СЮЖЕТЕ ИЗ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ СНОВИДЕНИЙ: ИДЕИ Г. ШУБЕРТА, П.С. АВСЕНЕВА И З. ФРЕЙДА
Костригин А.А.
63-69
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВСЕОБУЧА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Малхасян Н.В.
70-72
ИНТЕРАКТИВНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ
Маль Г.С., Самко Г.Н.
73-78
ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ ЗА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗА РАБОТА С НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА БИОЛОГИЧНО-ЕКОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Семенютина В.А.
79-83
ЧЕЛОВЕКОТВОРЧЕКАЯ ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Шрагин-Кац А.М.
84-89
ПОЭТИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕТАСИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Шрагина Л.И.
90-95
КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ-ЗНАЧИМ КОМПОНЕНТ НА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
Трендафилова А.Т.
96-100
СЪВЕСТТА КАТО ЕДНА ОТ ИНСТАНЦИИТЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ушакова Т.Ю.
101-106

 

Авторы могут бесплатно заказать электронные сертификаты и электронные версии статей с выходными данными, отправив заявку на странице обратной связи, указав название интересующей публикации и номер (том), в котором она вышла.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru