N1

Том 2. Природата и Човека

СОДЕРЖАНИЕ

АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ, КОИТО СЪСТАВЯТ ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ГРАД САРАТОВ
Азарова О.В.
3-6
СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕРУМНИТЕ НИВА НА ЖЕЛЯЗО ПРИ НОВОРОДЕНИ С НИСКА ТЕЛЕСНА МАСА
Бочкова Л.Г., Кадымова И.И.
7-14
ЛУМИНИСЦЕНТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪБИЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА В КЕДРОВИЯ ОРЕХ
Егоров А.Н.
15-18
КЪМ ВЪПРОСА ЗА ВИДОВОТО ИЗОБИЛИЕ НА НАСЕКОМИТЕ-МИНЬОРИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ГОРСКИ НАСАЖДЕНИЯ
Грибуст И.Р., Белицкая М.Н.
19-22
ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИЯ И ЕКОЛОГИЧНИЯ СТРЕС ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ, И ТЕХНИЯТ ПАТОГЕНЕН КОМПЛЕКС В ЗАСУШЕНИ РЕГИОНИ
Крюкова Е.А., Колмукиди С.В.
23-27
CURRENT TRENDS AND CHALLENGES OF NURSING MANAGEMENT IN CYPRUS
Michael E.A., Trendafilova P.D.
28-34
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХОРМОНАЛНИЯ СТАТУС ПРИ МОМИЧЕТАТА В I-III СТАДИЙ НА ПУБЕРТЕТА С ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГОРНИТЕ ОТДЕЛИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ
Панова И.В.
35-41
CONCEPT OF OPERATIONS OF LANDSCAPING IN URBAN AREAS-POOR REGIONS
Petrov V.I., Semenyutina A.V., Taran S.S., Podkovyrov I.J.
42-46
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ ПО СВЕТА
Рустамова Х.М.
47-54
ПРИБРЕЖНО-ВОДНА РАСТИТЕЛНОСТ, КАТО КОМПОНЕНТ НА СИСТЕМАТА НА ВОДОЕМИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ
Садчиков А.П., Остроумов С.А.
55-61
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВИДА PSEUDOTSUGA MENZIESII И ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАСТЕЖА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОЗИ ВИД, В УСЛОВИЯ НА СУША
Сапронова Д.В., Семенютина А.В.
62-68
НАЧИНИ И МЕХАНИЗМИ НА АДАПТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО ЗЪРНИКОВИ (RHAMNACEAE) ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ВЪВЕЖДАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Семенютина В.А., Свинцов И.П.
69-74
ПРОУЧВАНЕ НА ДЪБИЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА В КЕДРОВИЯ ОРЕХ
Сидорова А.И.
75-79
ПРОУЧВАНЕ НА ПРО — И АНТИОКСИДАНТНИ ЕФЕКТИ ПРИ ВДИШВАНЕ НА АЗОТЕН ОКСИД
Соловьева А.Г., Дударь А.И.
80-84
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЛУХОВАТА СИСТЕМА В ОТОСКЛЕРОЗА
Сыроежкин Ф.А.
85-89
ЕКОЛОГИЧНА ПЛАСТИЧНОСТ НА ВИДОВЕТЕ ОТ РОДА КЛЕН (ACER) В УСЛОВИЯ НА СУША
Таран С.С., Колганова И.С.
90-93
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕСКТИВИТЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ГРАД САРАТОВ
Терешкин А.В., Соловьева О.В., Мнекина И.А.
94-100
INTRODUCING COMPETITION BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE HEALTH CARE SERVICES — SOME EXAMPLES FROM THE INTERNATIONAL EXPERIENCE
Trendafilova P.D., Kehayov A.V.
101-104
АНАЛИЗ НА КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ И ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДЕЦА С ИДЕНТИФИЦИРАНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ БРОНХИАЛНА АСТМА И ДЕЦА С РИСК ЗА НЕЙНОТО ФОРМИРАНЕ
Федоров И.А., Рыбакова О.Г.
105-113
РАЗМНОЖИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РАСТЕНИЕТО ЛЕШНИК ПРИ НЕГОВОТО ПЪРВОНАЧАЛНО ВЪВЕЖДАНЕ В НОВА СРЕДА
Хужахметова А.Ш.
114-117

 

Авторы могут бесплатно заказать электронные сертификаты и электронные версии статей с выходными данными, отправив заявку на странице обратной связи, указав название интересующей публикации и номер (том), в котором она вышла.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru