N1

Том 1. Математика. Информатика. Техника

СОДЕРЖАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ В УСЛОВИЯ НА ГОЛЕМИ ИЗМЕРЕНИЯ И НЕПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ачкасов А.В., Подвальный С.Л.
3-21
СТРАТЕГИЯ НА СМЕСЕНИ ПРИОРИТЕТИ И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА КЛАСОВЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОПАШКИ В КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Аль Нуссаири Б.Н.К.
22-38
ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТНО ПРОИЗВЕДЕНИ ДВУКОМПОНЕНТНИ НЕЯСНИ ОТНОШЕНИЯ В ПРОГРАМНАТА СРЕДА MATLAB
Бабенко E.Р.
39-43
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА В РУСИЯ
Баранова И.В., Владимирова А.В.
44-47
МАТЧИНГОВИ ХИПЕР-ХИПЕРГРАФИКИ
Блюмин С.Л.
48-53
ИНФОРМАЦИОННИ И АЛГОРИТМИЧНИ МОДЕЛИ НА ПАРАЛЕЛНИ ТЪРСЕНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Бурлуцкая М.В.
54-58
РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАСКАДНЯ ИНТЕГРАЛНО-ГРЕБЕНОВ ФИЛТЪР НА ХОГЕНАУЕРОВ ИНТЕРПОЛАТОР НА ПЛИС, ПРОИЗВЕДЕН ОТ ФИРМА XILINX
Воронов А.В.
59-62
ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В АРХИВИТЕ. ВЪПРОСИ ЗА ТЕРМИНОЛОГИЯТА, УДОСТОВЕРЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
Губайдуллина Т.С.
63-66
ОПТИМАЛЕН АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЯГОДАТА
Жданкина Е.А.
67-72
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ И АЛГОРИТЪМ ЗА РОЯК НА ЧАСТИЦИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗМИТИ ВРЕМЕВИ РЕДОВЕ
Ивкина М.С.
73-80
ПРОЦЕС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧЕБНИ КОМПЛЕКСИ ДИСЦИПЛИНИ
Комолых А.В.
81-84
ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ В ЗОНАТА НА СЛАБ СИГНАЛ
Курганский А.Е.
85-94
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВЕРСИИ БАЗА ДАННИ
Кравец О.Я., Нгуен С.Л.
95-105
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ДИФРАКЦИЯТА НА ЛЪЧИ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ ВЪРХУ ПРАВОЪГЪЛЕН КАНАЛ В ПРОВОДЯЩ ЕКРАН
Останков А.В.
106-114
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИНИЯТА НА ТОКА ПО ВРЕМЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ВЕТРОВЕ
Панкратов И.А.
115-119
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АЛГОРИТЪМА “ПЧЕЛЕН РОЙ”
Решетова В.С.
120-126
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СЪДИЙСКИЯ КОЛЕКТИВ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СТРЕЛБА
Скачков А.М.
127-132
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АЛГОРИТЪМА “РОЙ ЧАСТИЦИ”
Софьин Е.А.
133-139
АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВЕН АДАПТИВЕН АЛГОРИТЪМ, С ПРЕДПОЛАГАЕМ ЕЛЕМЕНТ НА СЛУЧАЙНОСТ, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ
Сукачев А.И.
140-143
ЗАДАЧА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОБЕКТИ И ТЕХНИКА НА НАЙ-БЛИЗКИТЕ СЪСЕДИ
Степанов Н.Н., Тярт Н.А.
144-150
ВЛИЯНИЕ НА МНОГОЛЪЧЕВО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НАД ТОЧНОСТТА НА МЕТОД “ГАМА-РАЗЛИКА”, ИЗПОЛЗВАН ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Хрипунов Е.Г.
151-159
ПРОБЛЕМИ В ПРОГРАМНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЪВКАВОСТТА НА СЪРВЪРНАТА АРХИТЕКТУРА ИЗПОЛЗВАНА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА
Чудинова К.В., Кравец О.Я.
160-171
МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА АКТИВНО ШУМОПОТИСКАНЕ В АВТОМОБИЛА
Чуйков И.С.
172-175
КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСИ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМИ С ГОЛЯМ БРОЙ СЪРВЪРИ
Тхай Ф.Ч., Кравец О.Я.
176-190
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ В УСЛОВИЯ НА ГОЛЕМИ ИЗМЕРЕНИЯ И НЕПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Шевцов И.В.
191-194

Авторы могут бесплатно заказать электронные сертификаты и электронные версии статей с выходными данными, отправив заявку на странице обратной связи, указав название интересующей публикации и номер (том), в котором она вышла.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru